Në trupin e njeriut gjendet një nerv që quhet nervi Vagus, i cili është i lidhur me stomakun dhe zemren bashkarisht. Pra, ky është nervi Vagus. Nëse këtij nervi i vjen një paralajmerim i forte, p.sh: uji i ftohtë që pihet pernjëherë pa nderprerje (dhe kjo menyrë është një paralajmerim i fortë), ky nerv paralajmëron zemren, të cilën e ndalon nga puna.
Për këtë arsye kemi shumë raste te vdekjeve të papritura, shkaktar të të cilave është
paralajmërimi tepër i forte ndaj nervit Vagus, i cili bënë që zemra te ndaloje se punuari, dhe mund te ndodh nje vdekje e papritur.

Për këtë arsye, #Profeti Alejhi Selam na ka urdhëruar që ujin ta pijm #tri herë dhe jo panderprerje. Kjo është një keshillë prej All-llahut të Lartesuar, i Cili është i Gjithëdijshëm se çfarë është e dobishme per ne.
Një çështje tjeter :
Kur trupi i njeriut është në një gjendje të lartë nxehtësie dhe aktiviteti, shembulli i tij si shembulli i pjeseve metalike, të cilat kur janë në gjendje të lartë nxehtesie dhe pune, plasariten dhe çahen. Atehere, po organizmit te njeriut çfare do t’i ndodhe?!
“Prandaj, pijeni ujin ulur dhe me nderprerje nga tri here.(Pejgamberi Alejhi Selam)”. #hadith_shqip
Gjithashtu, është e vertetuar shkencerisht se pergjegjes i shkaktimit te ndjesise se etjes eshte melçia. Kur uji pihet pa nderprerje, ai bie në melçi në forme te papritur dhe për rrjedhoje shkakton semurjen e melçise.
Por, nëse e pime ujin me nderprerje (me tri gllenka), atehere, gllenka e pare luan rolin e paralajmerimit dhe sinjalizimit se uji eshte duke ardhur dhe keshtu ajo pergatitet per ta perthithur ate. Në këtë menyrë melçise nuk i ndodh demtim dhe fryrje.
Pijeni ujin duke qendruar ulur, me qellim qe substancat e demshme te depozituar ne trup te largohen, nga keto substanca ka nga ato qe shkaktojne guret ne veshka. Kurse konsumimi i ujit me nderprerje tri here eshte i dobishem, sepse pas gllenkes se pare ti merr fryme dhe trupi merr oksigjen dhe i jep atij insuline, e cila e mbron organizmin nga semundja e sheqerit.
I Lartesuar dhe pa te meta je o Allahu yne! Nuk ka miresi me te madhe per njeriun sesa besimi ne Allah dhe ne te derguarin e Tij!
(Mjekësia e të Dërguarit të Zotit, Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi të, familjen e Tij dhe gjithë ata që e pasojnë deri në Ditën e Gjykimit).