Një studim i përbashkët Kinë-Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) për COVID-19 nuk ka dhënë përgjigje të besueshme se si filloi pandemia dhe kërkohen hetime më rigoroze – me ose pa përfshirjen e Pekinit, thanë të mërkurën një grup shkencëtarësh dhe studiuesish ndërkombëtarë.