KY ËSHTË SMARTFONI I PATHYESHËM

Të gjithë e kemi nga një smartfon në gjepin tonë, por sigurisht duhet të kujdesemi shumë për ta!

Është jashtëzakonisht me rëndësi të kemi kujdes për smartfonët tanë pasi janë shumë të ndjeshëm dhe thyhen lehtë.

Por, Motorola siç duket e ka bërë zgjidhjen e këtij problemi duke krijuar një smartfon të pathyeshëm.

Ai është jashtëzakonsiht rezistent ndaj përplasjeve dhe ekrani nuk i thyhet.