Të dashur student, ju lutem kontrolloni mundësitë e punës për zhvilluesit e rinj, mesëm dhe të lartë. Zhvilluesit NET të cilët do të ishin të interesuar të punonin në Plovdiv. Këtu mund ta gjeni përshkrimin e punës, here. Kandidatët mund të aplikojnë në Linkedin ose direkt në  [email protected]

Gjithë të mirat!

SEEU Career Centre

South East European University
Illindenska bb, bldg. 700.03
1200 Tetovo.
Rep.of Macedonia

Tel:   +389 44 356 088
Fax:  +389 44 356 189