“I maskuar si nevojtar dhe i pastrehë në Nju Jork, askush nuk më dha rëndësi. Ishte një eksperiencë, të cilën e përjetova shumë! Njerëzit kalonin, më hidhnin sytë me turp brenda fatkeqësisë sime dhe… kaq. Vetëm një zonjë pati mirësinë të më ushqente. Shpesh harrojmë se sa të bekuar jemi, që e nesërmja nuk dihet se çfarë na sjell dhe harrojmë që nuk është në dorën tonë. Nëse mundemi, duhet të ndihmojmë sa më shumë njerëz në nevojë dhe ta bëjmë me gjithë zemër. Kur mbarova, vendosa të ecja dhe t’i jepja 100$ çdo nevojtari që pashë në rrugë. Qanin dhe më falenderonin. U ndieva ndryshe”

Richard Gere