Hulumtuesja e BBC-së, Hannah Anderson ka spikatur edhe një fakt të ri sa i përket imponimit maskulinist të botëvështrimit. Kompanitë më të mëdha filmike, sipas saj, është maskuliniste dhe fryen maskulinizëm.

Maskulinizmi dhe feminizmi, apo pushteti i burrave kundrejt grave dhe përpjekja e këtyre të fundit për t’u mëvetësuar nga burrat është njëri ndër debatet më të rëndësishme në botë dhe shoqërinë shqiptare.

Hulumtuesja e BBC-së, Hannah Anderson ka spikatur edhe një fakt të ri sa i përket imponimit maskulinist të botëvështrimit. Kompanitë më të mëdha filmike, sipas saj, është maskuliniste dhe fryen maskulinizëm.

Kritika të ngjashme kishte edhe për Hollywood-in. Aktorët meshkuj mund të luanin nëpër filma deri në pleqërinë e shtyer kurse gratë e ndërprisnin atë gjatë 50-tave.

Hannah Anderson, analizon diskursin dhe minutazhin e dhënë gjinive. Kryesisht bëhet fjalë për fituesit e filmave oskar pas viteve të 90-ta. Rezultat janë që deri më sot, meshkujt në filmat e Hollywood-it gjithmonë kan pasur minutash pothuaj se të trefishtë krahasuar me gratë. Për më tepër tabela vijon si më poshtë: