“Një parti e dalë nga lufta siç është PDK-ja, mos prisni që ngre flamurin e bardhë. Do të dalim më të fortë së kurrë.”