Barnat kundër stresit shkaktojnë sëmundje të zemrës

Një studim i madh i bërë në Suedi ka gjetur lidhshmëri të fortë në mes të stresit akut dhe sëmundjeve kardiovaskulare.

Hulumtuesit gjetën, që rreziku për sulm në zemër është shumë i lartë sidomos për njerëzit që vuajnë nga stresi akut, që do të thotë janë të diagnostikuar me stres në më pak se 6 muaj. Për zhvillimin e sëmundjeve të tjera të lidhura me zemër siç janë tromboza apo emolizmi duhet 12 muaj apo më shumë se një vit të jeni të diagnostikuar me stres.

Studimet janë bërë në meshkuj dhe femra dhe është parë se ky fenomen nuk varet nga gjinia, historia familjare dhe as nga sëmundjet tjera. Çdo njeri përjeton një ngjarje tragjike mund të zhvillojë një çrregullim të tillë të stresit post traumatik. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 3.5% e njerëzve kanë kaluar nëpër këtë çrregullim.

Gjithesi shkencëtarët që kanë realizuar këto studime, thonë se doktorët duhet të jenë të vetëdijshëm, për këtë lidhshmëri të fortë në mes të barnave të stresit post traumatik dhe sëmundjeve vaskulare dhe të kenë kujdes në përshkrimin e tyre.